Bel ons

+31 (0)6 2238 5956

Stuur een mail

contact@vakantiehuis-surlemont.nl

Bel ons

+31 (0)6 22385956

Stuur een mail

contact@vakantiehuis-surlemont.nl

Privacyverklaring

Vakantiehuis Sur Le Mont is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vakantiehuis Sur Le Mont neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e-mail (info@vakantiehuis-surlemont.nl) contact op met Vakantiehuis Sur Le Mont.

Contactgegevens

https://vakantiehuis-surlemont.nl
Vakantiehuis Sur Le Mont
Petite Mormont 1d, 6666 Wibrin (BE)
Den Bult 60, 5616 GH Eindhoven (NL)

Contactpersoon: André van Est
Tel. +31 (0)6 2238 5956
E-mail info@vakantiehuis-surlemont.nl

Persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Social media accountnamen
 • Boekingsnummer en factuurnummer
 • Portretten (wanneer u een Gravatar gebruikt bij reacties)

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

WIJ hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of via openbare bronnen (o.a. social media en dergelijke).

Doeleinden verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven:

a. Contact

Als u contact hebt opgenomen met Vakantiehuis Sur Le Mont (per telefoon of e-mail, via het contactformulier, WhatsApp of social media) dan hebben wij uw gegevens ontvangen. Deze gegevens gebruiken wij om te kunnen reageren op uw bericht aan ons en/of een reservering/boeking te kunnen verwerken.

Als u via social media contact met ons of Vakantiehuis Sur Le Mont opneemt, dan is dat meestal via een persoonlijk account van één van ons en dan is er sprake van privé of huiselijk gebruik.

In alle andere gevallen bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar. Het is ons gerechtvaardigd belang om dit te weten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien wanneer we contact hebben gehad en waar dat toen over ging.

b. Reacties

Als u een reactie op onze website achterlaat of onder een blogbericht, dan verwerken wij uw naam, e-mailadres en mogelijk uw portretfoto wanneer u gebruik maakt van een Gravatar. Reacties laten wij in principe oneindig staan. Het is ons gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, zeker als ook weer antwoord is gegeven op uw reactie, hetzij door onszelf of door een derde.

Het kan zijn dat wij een bericht van de website verwijderen waardoor uw reactie verdwijnt. U kunt een verwijderingsverzoek bij ons indienen (via e-mail info@vakantiehuis-surlemont.nl) om uw reactie te laten verwijderen.

c. Nieuwsbrief

Wij versturen u graag een nieuwsbrief omdat u gast van Vakantiehuis Sur Le Mont bent of omdat u uzelf hebt ingeschreven. Hiervoor verwerken en bewaren wij uw naam en e-mailadres. In iedere nieuwsbrief bieden wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven. Dan worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van het programma MailerLite. Wij verwijzen u graag naar hun website voor hun privacybeleid.

d. Reservering/boeking

Om een reservering/boeking te kunnen verwerken hebben wij uw gegevens nodig voor het dossier en het versturen van facturen. Deze gegevens verwerken wij in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de wettelijke verjaringstermijn niet is verstreken.

e. Facturatie

Als u bij Vakantiehuis Sur Le Mont heeft geboekt, dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de boekingsovereenkomst en de facturatie. Dat zijn in elk geval alle gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen sturen. Bij betaling zullen wij daarnaast te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens conform de wettelijke richtlijnen 7 jaar.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Wij hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan wij de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Derden

Vakantiehuis Sur Le Mont zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Vakantiehuis Sur Le Mont daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Vakantiehuis Sur Le Mont is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van de website
 • WordPress
 • Online boekingssysteem
 • CRM systeem
 • Boekhoud systeem
 • Mailservers
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Vakantiehuis Sur Le Mont probeert persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan om ook diensten buiten de EU in te zetten.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EU, heeft Vakantiehuis Sur Le Mont een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website maakt Vakantiehuis Sur Le Mont gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of als ze geen persoonsgegevens opslaan. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vind u in het cookiebeleid.

Gravatar

Als u een reactie achterlaat bij een blogbericht, kunt u daar met Gravatar een foto van uzelf bij laten plaatsen. Zie het privacybeleid van Gravatar.

Hyperlinks

Op de website van Vakantiehuis Sur Le Mont staan soms (hyper)links naar andere websites. Door op zo’n link te klikken gaat u naar een andere website. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. Graag verwijzen wij u hiervoor naar het privacy- en cookiebeleid van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakantiehuis Sur Le Mont en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vakantiehuis-surlemont.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Vakantiehuis Sur Le Mont wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Vakantiehuis Sur Le Mont behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Vakantiehuis Sur Le Mont. De meest actuele versie vindt u op onze website. Wij adviseren u om regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Eindhoven, 11 juni 2020